Wie we zijn

De EATA (European Aquarium & Terrarium Association) is een Organisatie van vivaristische Bonden en clubs in Europa. De Organisatie werd in 1972 opgericht als "Aqua Terra International" en in 1997 als de European Aquaristic & Terraristic Association.

De stichtende organisaties zijn de Bonden VDA, BBAT, NBAT, FFAAT, FFA, FFA, ÖVVÖ, AKVA CZ en FELAT.

In 2010 besloten de verschillende Bonden om hun naam te wijzigen. De woorden "Aquaristic & Terraristic" werden ingeruild voor "Aquarium & Terrarium" om verwarring op het internet te voorkomen (Terraristic werd vaak vertaald als terrorisme) aan de ene kant en aan de andere kant zodat onze leden zich beter en duidelijker konden identificeren met de nieuwe naam "European Aquarium & Terrarium Association".

Een belangrijk doel van de EATA is om op Europees niveau samen te werken.

  • Dit heeft de volgende voordelen
  • De uitbouw van een sterke organisatie binnen Europa
  • Een beter contact tussen de Bonden.
  • Een constante uitwisseling tussen de Bonden over hun werk.
  • Informatie over nationale en Europese wetgeving.
  • Ontwikkeling van contacten met politieke partijen, handel, NGO's en andere organisaties op Europees niveau die zich bezighouden met de dierenhouderij.

EATA is in deze punten het centrale communicatiecentrum voor alle Bonden.