Bevorderen van de jeugd

Elk kind, elke tiener draagt zoveel nieuwsgierigheid met zich mee. Nieuwsgierigheid om de wereld om hen heen te leren kennen, nieuwe dingen te ontdekken en het onbekende te begrijpen. Dit is precies de kwaliteit waarop de afdeling Jeugd is gebaseerd. Wij bieden kinderen en adolescenten de mogelijkheid om zich te engageren op het gebied van vivarisme en om hun eigen mening hierover te ontwikkelen.

Jongeren op de soortbeschermingsdagen in de dierentuin Schönbrunn / WenenOf het nu in Tsjechië, Duitsland of Oostenrijk is - de wens om meer en jongere leden te interesseren voor onze hobby is overal aanwezig. Daarom zijn veel clubs speciaal voor dit doel jongerenadviseurs gaan inzetten. Hun taak is om de jongere generatie dichter bij een verantwoorde omgang met vivaristiek te brengen. Daaruit zijn al veel projecten voortgekomen. In de afzonderlijke landen is het de taak van de koepelorganisaties om deze projecten te observeren en te ondersteunen en ze, indien mogelijk, dichter bij andere geïnteresseerde verenigingen te brengen door er verslag over uit te brengen om vervolgprojecten te stimuleren.

Er bestaan reeds grensoverschrijdende discussies en ideeën over mogelijke samenwerkingsprojecten tussen de individuele verenigingen en clubs. Om dit walles echter effectiever te ontwikkelen en een beter overzicht te krijgen van reeds bestaande projecten zou het de taak van de EATA-jongerendienst moeten zijn om de projecten van de afzonderlijke verenigingen van de nationale federaties van de respectieve lidstaten samen te brengen. Zo kunnen de contactpersonen en/of initiatiefnemers van de afzonderlijke projecten worden vermeld en doelgericht worden aangesproken. Het doel moet zijn om te laten zien hoeveel er al bereikt is op het gebied van jeugdpromotie voor onze hobby en wat er nog meer mogelijk is. Inspiraties voor eigen projecten kunnen op dezelfde manier worden verzameld - en ook de samenwerking met de verenigingen van andere landen kan worden gestimuleerd.

Jeugd op excursie

Jeugd bij het geelbuikpaddenproject van de ÖVVÖ