EATA in Brussel op het evenement van de VdZ en EAZA

Op 28.11.2017 vond in de gebouwen van de Permanente Vertegenwoordiging van Duitsland bij de EU in Brussel een evenement plaats van de Vereniging van Dierentuinen (VdZ) en haar Europese overkoepelende organisatie, de Europese Vereniging van Dierentuinen en Aquaria (EAZA). Ik heb dit evenement bezocht namens de voorzitter van EATA, Peter Sound en de voorzitter van de VDA, Jens Crueger. Op het drukbezochte evenement werden vragen over de EU-dierentuinrichtlijn en de bijdrage die dierentuinen en aquaria kunnen leveren aan het behoud van de biodiversiteit besproken. Een paneldiscussie over dit onderwerp stond centraal tijdens het evenement, dat werd bijgewoond door Humberto Delgado Rosa van de Europese Commissie, Mira Mileham van de IUCN en Elsa Nickel, hoofd van de afdeling Natuurbehoud van de BMUB. Het goed bezochte evenement vestigde niet alleen de aandacht op het belang van het behoud van de biodiversiteit. Eerder werd opnieuw duidelijk dat veel belangrijke beslissingen op het gebied van milieubescherming en natuurbehoud nu op Europees niveau worden genomen. In de daaropvolgende discussies heb ik de zorgen van de georganiseerde aquaristiek aan een aantal van de gesprekspartners kunnen uitleggen, vooral met betrekking tot de controversiële EU-verordening inzake invasieve soorten. Bovendien heb ik tijdens het evenement enkele vertegenwoordigers van de VdZ en het DGHT kunnen ontmoeten.